Formular pri zahtevu

-Vaš tačan nick na TeamSpeaku:

-Željeni naziv stalne sobe na TeamSpeaku:

-Šifra vaše sobe (Ne brinite posle to menjajte sami):

-Datum kada ste se registrovali na forumu:

-Da li ste ikada bilo gde imali problema sa administracijom (TS3, ili forum):

-Razlog traženja stalne sobe:

-Da li prihvatate da ukoliko dobijete stalnu sobu poštujete već napisana pravila TS-a DA/NE: